CHÂU, N. H.; HÀ, N. V. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DUNG DỊCH HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA ANOLIT ĐỂ KHỬ TRÙNG THÂN THỊT GÀ TRÊN DÂY CHUYỂN GIẾT MỔ CÔNG NGHIỆP. Vietnam Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 48, n. 1, 2012. DOI: 10.15625/0866-708X/48/1/1091. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1091. Acesso em: 28 oct. 2021.