Thị Kim Nhung, Đinh, Thị Thùy Vân, N., & Như Quỳnh, T. (2017). NGHIÊN CỨU VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM TẠO MÀNG BACTERIAL CELLULOSE ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỎNG. Vietnam Journal of Science and Technology, 50(4), 453. https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/4/9516