(1)
Thị Kim Nhung, Đinh; Thị Thùy Vân, N.; Như Quỳnh, T. NGHIÊN CỨU VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM TẠO MÀNG BACTERIAL CELLULOSE ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỎNG. Vietnam J. Sci. Technol. 2017, 50, 453.