[1]
Hạnh, T.T., Hiến, N.Q. and Huy, H.T. 2012. GHÉP ACRYLONITRIL LÊN CHITIN BẰNG KĨ THUẬT BỨC XẠ ĐỂ HẤP PHỤ KIM LOẠI NẶNG ĐỘC (As(V), Cd 2+). Vietnam Journal of Science and Technology. 49, 2 (Aug. 2012). DOI:https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/2/1845.