Return to Article Details TÁCH CHIẾT, TINH SẠCH VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÁNG SINH TỪ XẠ KHUẨN STREPTOMYCES SP. QN63 CHỐNG STAPHYLOCOCCUS AUREUS NHỜN KHÁNG SINH Download Download PDF