GIẢM PHÁT THẢI KHÍ MÊ TAN TRONG THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC QUẢN LÍ PHÂN VÀ XỬ LÍ DỊCH THẢI SAU BIOGAS

Authors

  • Ngô Kim Chi
  • Đặng Ngọc Phượng
  • Nguyễn Xuân Dũng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/1/9476

Keywords:

AMS IIID, AMS IIIH, AMS IC, IPCC

Abstract

Vận  dụng  các  phương  pháp  luận  của Ủy  ban  liên  quốc  gia  về  biến  đổi  khí  hậu  (IPCC): AMS.IIID (thu hồi khí mê tan trong các hệ thống quản lí phân), AMS.IIIH (Thu hồi khí mê tan trong xử lí nước thải) và AMS.IC (sử dụng khí sinh học thay thế điện năng và nhiệt năng), kết hợp các thông số phân tích và đo đạc thực địa đã tính được phát thải nền, phát thải dự án và giảm thải khí mê tan trong xử lí chất thải cho một mô hình chăn nuôi quy mô trang trại nhỏ 45con/hộ và tính cho toàn huyện Yên Lạc với đầu lợn 58806 con. Theo khảo sát năm 2009, 52400 con lợn của huyện Yên Lạc thải ra 104,8 tấn phân lợn/ngày tương đương thải ra trên 6288 m3CH4/ngày. Việc quản lí phân trong hầm bioga, thay vì thải trực tiếp ra môi trường đã góp phần giảm 0,315 tCO2e/con/năm. Tiếp tục thu khí và xử lí dịch thải trong bể xử lí kị khí tăng cường cho kết quả giảm phát thải khí nhà kính thêm một lượng là 0,082 đến 0,089 tCO2e/con/năm. Khi sử dụng khí sinh học thu được tại bể thu khí chính và bể kị khí tăng cường thay thế cho nhiên liệu hóa thạch và điện năng thì góp phần giảm phát thải một lượng khí nhà kính là 0,072 tCO2e/con/năm. Tổng giảm  phát  thải  khí  nhà  kính  cho  toàn  bộ  mô  hình  biogas  cải  tiến  là  0,469  tCO2e  đến 0,476tCO2e/con/năm. Nhận thấy, giai đoạn xử lí dịch thải sau bioga trong mô hình biogas cải tiến đã góp phần giảm phát  thải một  lượng khí nhà kính đáng kể  là 5233,7  tCO2e  toàn huyện, cho thấy mô hình biogas cải tiến là ưu việt, hiệu quả hơn so với mô hình truyền thống. Đặc biệt với tiềm năng giảm thải khí mê tan của đàn lợn huyện Yên Lạc năm 2010 là 27991tCO2e, có thể tìm kiếm cơ hội cho dự án cơ chế phát triển sạch

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-04-06

Issue

Section

Articles