Xây dựng phương pháp trắc quang xác định Ceftazidim trong các chế phẩm dược bằng phương pháp trắc quang

Authors

  • Nguyen Trung Dung Le Quy Don Technical University
  • Doan Thi Dao Khoa Hóa Lý Kĩ thuật, Học viện KTQS
  • Giap Dang Hoat Khoa Hóa Lý Kĩ thuật, Học viện KTQS
  • Nguyen Anh Son Khoa Hóa Lý Kĩ thuật, Học viện KTQS

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/55/2/8676

Keywords:

Trắc quang, ceftazidim, NEDA, thuốc thử Bratton-Marshall, chế phẩm dược.

Abstract

Phương pháp đơn giản, nhanh, nhạy và chính xác đã được xây dựng để xác định ceftazidim  trong các chế phẩm dược bằng phương pháp trắc quang. Cơ sở của phương pháp dựa trên phản ứng  tổng hợp chất màu azo qua ba bước: tạo muối diazoni của ceftazidim với hỗn hợp HCl và NaNO2 tại 0-5oC, loại bỏ nitrit dư bằng axit sunphamic và liên hợp muối điazoni với thuốc thử N-(1-naphthyl) etylendiamin ( NEDA). Hợp chất  azo tạo thành có màu tím, cực đại hấp thụ tại 575nm và bền trong 5 giờ. Khoảng nồng độ tuân theo định luật Bia là 1,0- 50,0 µg/ml với hệ số tương quan tuyên tính R2 = 0,997. Hệ số hấp thụ mol, độ nhạy Sandell, giới hạn phát hiện  và giới hạn định lượng tương ứng là 1,04x104 L.mol-1.cm-1, 0,053 µg.cm-2, 0,278 µg.mL-1 và 0,835 µg.mL-1.  Độ thu hồi của ceftazidim khi có mặt các tá dược từ 97,4-104,5%. Các tá dược trong thành phần thuốc không gây cản đến phép xác định ceftazidim. Phương pháp đã được áp dụng thành công để xác định ceftazidim trong các thuốc bột pha tiêm (Biocetum, Codzidime và Kabi).

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nguyen Trung Dung, Le Quy Don Technical University

Trưởng phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật môi trường, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Downloads

Published

2017-04-17

Issue

Section

Materials