Return to Article Details Nghiên cứu khả năng tạo khí hydro sinh học trong điều kiện kị khí của vi khuẩn ưa nhiệt <i>Thermoanaerobacterium aciditolerans</i> Trau DAt phân lập ở Việt Nam. Download Download PDF