Ảnh hưởng của polyme thân thiện với môi trường đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây hồ tiêu tại Chư Sê - tỉnh Gia Lai

Authors

  • Nguyễn Thanh Tùng Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Trịnh Đức Công
  • Nguyễn Quang Huy
  • Nguyễn Trung Đức
  • Đỗ Công Hoan

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3204

Abstract

Ảnh hưởng của polyme siêu hấp thụ nước (AMS-1) và polyme chống xói mòn (PAM) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây hồ tiêu đã được nghiên cứu ở Chư Sê – Gia Lai năm 2012. Kết quả cho thấy AMS-1 và PAM đã ảnh hưởng tích cực tới sự sinh trưởng và phát triển của cây hồ tiêu. Các công thức CTAMS-PAM-Tieu and CTAMS-Tieu cho sự phát triển và năng suất cao hơn công thức đối chứng và các công thức khác

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nguyễn Thanh Tùng, Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nghiên cứu viên

Phòng vật liệu polyme

Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

Published

2014-08-24

Issue

Section

Articles