Return to Article Details SỬ DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TỐI ƯU TRONG XÁC ĐỊNH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÍ XÃ GIÁO LIÊM – HUYỆN SƠN ĐỘNG – TỈNH BẮC GIANG Download Download PDF