RESEARCH OF FATTY ACIDS, TOCOPHEROLS AND STEROLS OF SEED OILS EXTRACTING FROM PACHYRHIZUS EROSUS (L.) URB.) IN VIETNAM

Authors

  • Doan Lan Phuong Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Nguyen Thi Thuy Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry
  • Dang Thi Minh Tuyet Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology
  • Dao Thi Kim Dung Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technolog
  • Pham Minh Quan Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technolog
  • Pham Quoc Long Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technolog
  • Nguyen Thi Mai Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University
  • Lanh Thi Ngoc Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University

DOI:

https://doi.org/10.15625/2525-2518/58/6A/15483

Keywords:

HCTN7

Abstract

Ngoại ngữ. Theo nghiên cứu kết quả, có thể thấy dầu mỡ của cây khoai mỡ ( Pachyrhizus erosus (L.) Urb. ) Chứa tất cả các cơ bản của lipid: lipid phân tích (PL), sterol (ST), triacylglycerol (TG) và axit béo tự do (FFA). Trong đó, triacylglycerol sử dụng hàm lượng cao nhất (khoảng 65,09%) khi số liệu về lipid phân tích cực và acid béo tự do cũng tương ứng. Trong mẫu nghiên cứu, axit linoleic hàm lượng cao nhất đạt khoảng 32,37%. Cho đến nay chưa có kết quả nào về hàm lượng béo, tocopherol (γ-T là 59,73mg / kg), sterol (với β-Sitosterol là 973,36 mg / kg) trong khoai mỡ ở Việt Nam.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Doan Lan Phuong, Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

database

Downloads

Published

2021-03-31

Issue

Section

The 7th National Workshop on Research and Development of Natural Products