NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC PHẦN TRÊN MẶT ĐẤT CÂY BẢY LÁ MỘT HOA (PARIS POLYPHYLLA VAR. CHINENSIS FRANCHET) HỌ TRỌNG LÂU (TRILLIACEAE)

Authors

  • Nguyễn Thị Duyên Khoa Hóa thực vật - Viện Dược liệu, 3B QuangTrung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.15625/2525-2518/54/2C/11876

Keywords:

Paris polyphylla var. chinensis, diosgenin, stigmasterol-3-O-β-D-glucopyranosid, dioscin, paris saponin VII.

Abstract

Nghiên cứu hóa học phân đoạn n-butanol loài bảy lá một hoa (Paris polyphylla var.
chinensis Franchet) đã phân lập được 5 hợp chất là: diosgenin (1), stigmasterol-3-O-β-Dglucopyranosid
(2), este glycerol (3), dioscin (4) và paris saponin VII (5). Cấu trúc của các chất
được xác định thông qua phân tích phổ thực nhiệm: MS và NMR. Đây là báo cáo đầu tiên về các
chất từ phần trên mặt đất bảy lá một hoa được trồng tại Sapa - Lào Cai.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-03-19

Issue

Section

Articles