Return to Article Details NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY VÀ LÊN MEN CHỦNG VI KHUẨN PSEUDOMONAS PUTIDA ĐỂ THU NHẬN ENZYME URICASE Download Download PDF