1.
Sơn LT. Đánh giá xác suất nguy hiểm động đất Bà Rịa - Vũng Tàu. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 16 [cited 2023 May 29];32(1):63-70. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/999