1.
Hùng TQ, Poliyakov G, Shelepaev P, Hòa TT, Phượng NT, Balykin P, Izokh A, Niên B Ấn, Sukhorukov P. Vấn đề thạch luận và tuổi hình thành các đá Gabroit cao kiềm trong khối Sơn Đầu và phía Tây Núi Chúa. Sci. Earth [Internet]. 2012 Jun. 16 [cited 2023 Feb. 5];32(1):8-17. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/993