1.
Cường NQ, Thà HV, Lan NM. Tin Hội nghị: Hội thảo Việt Nam - Ba Lan "Kiến tạo đới đứt gãy sông Hồng và địa chất miền Bắc Việt Nam". Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2009 May 13 [cited 2023 Mar. 21];31(3):287-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9713