1.
Vân NK, Thủy Đỗ L. Nguyên nhân và quy luật của thời tiết mưa lớn, "Mưa lớn trái mùa" vùng Bắc Trung Bộ (giai đoạn 1987-2006). Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2009 May 13 [cited 2022 Jun. 25];31(3):279-86. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9712