1.
Sơn LT, Xuyên N Đình. Hoạt động động đất vùng Nam Trung Bộ, Nam Bộ và lân cận. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2009 Apr. 1 [cited 2023 Oct. 4];31(1):44-52. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9668