1.
Lan LTP, Ellwood B, Dung NT. Chu kỳ Milankovich trong các số liệu đo từ cảm địa tầng tại ranh giới trầm tích Permi - Trias Lũng Cẩm (Hà Giang). Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2009 Apr. 1 [cited 2022 Jan. 26];31(1):11-6. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9662