1.
Minh LH. Hội nghị của Hội địa từ và Cao không Quốc tế IAGA tại TOULOUSE 7-2005. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2005 Mar. 29 [cited 2024 Mar. 5];27(3):287-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9436