1.
Tùng Đỗ H. Đánh giá kinh tế địa chất các mỏ nhỏ dầu khí. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2005 Mar. 29 [cited 2023 Dec. 6];27(3):282-6. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9435