1.
Thành TTM, Hùng PQ, Dương N Ánh. CRISISS99 - MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG ĐẤT MỚI. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2005 Mar. 27 [cited 2021 Dec. 6];27(2):181-96. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9413