1.
Cư NV, Sơn NT. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAP VÀ IQQM TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG BA. TCCKHVTD [Internet]. 2017 Mar. 25 [cited 2021 Aug. 3];27(1):41-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9382