1.
Tô T Đình, Hải VQ. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN TỪ SỐ LIỆU ĐO GPS (2002- 2004). Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2017 Mar. 24 [cited 2024 Jun. 18];27(1):6-13. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9376