1.
Lê TT, Nhân PQ, Tâm VT. MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM BẰNG THÍ NGHIỆM NHANH SLUG TEST TẠI NAM ĐỊNH. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Apr. 27 [cited 2023 Sep. 24];33(4):674-80. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/553