1.
Tư TV, Đức Đào M, Lan TL. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH NỀN ĐÊ SÔNG HỒNG KHU VỰC HÀ NỘI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Mar. 22 [cited 2024 Apr. 21];33(3):480-92. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/439