1.
Công LV, Sáo NT, Thành NT, Thành NQ. MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI VỆT DẦU TRÊN BIỂN ĐÔNG BẰNG MÔ HÌNH TOÁN. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 26 [cited 2022 May 29];33(3):360-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/343