1.
Minh NT. HẠT VẬT LIỆU CHẾ TẠO TỪ BÙN ĐỎ BAUXIT BẢO LỘC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 26 [cited 2022 Jan. 18];33(2):231-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/330