1.
Hoàng NV, Khang Ứng Q. MÔ HÌNH THẤM NƯỚC MƯA PHỤC VỤ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC KHU VỰC THỊ TRẤN CỐC PÀI - HUYỆN XÍN MẦN - TỈNH HÀ GIANG. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2011 Dec. 21 [cited 2022 May 26];33(1):78-84. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/280