1.
Thắng TT, Hướng NV, Ngợi CV, Tích VV. Giới thiệu phần mềm hỗ trợ tính toán các tham số kỹ thuật trong thiết kế chống sét. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2024 Jun. 24];30(3):243-50. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11789