1.
Vân NK. Sử dụng phương pháp thang điểm có trọng số đánh giá tổng hợp tài nguyên khí hậu cho du lịch, nghỉ dưỡng (Tại một số trung tâm du lịch ở Việt Nam). Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2022 Aug. 16];30(4):356-62. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11769