1.
Lư NT, Hoãn VT. Xây dựng thuật toán và sơ đồ khối chương trình phân loại vỏ Trái đất phục vụ đánh giá tiềm năng địa chấn lãnh thổ Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2023 Sep. 29];30(4):350-5. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11768