1.
Sơn LT, Văn Đinh Q. Thang năng lượng động đất địa phương (ML) khu vực Tây Bắc Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2024 Feb. 23];30(4):345-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11767