1.
Lương NV, Dương NV. Cơ chế hình thành động đất sóng thần cực đại trong đới hút chìm Manila, Philippin. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2023 Jun. 1];30(4):336-44. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11766