1.
Hùng PV. Đặc điểm đứt gẫy hoạt động vỡ tai biến xói lở bờ biển vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2024 Apr. 13];30(4):314-22. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11764