1.
Phương NH, Truyền PT. Đánh giá khả năng bị tổn thương do động đất cho Thành phố Hà Nội. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2008 May 13 [cited 2023 Sep. 24];30(2):185-93. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11755