1.
Vũ PN, Nam T Đình, Bình ND. Cấu trúc địa chất và hoạt động Kiến tạo hiện đại khu vực Thành phố Điện Biên. Sci. Earth [Internet]. 2008 May 13 [cited 2023 Feb. 8];30(2):147-52. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11750