1.
Xuyên N Đình, Nguyên P Đình, Hùng PQ, Dương N Ánh. Thử nghiệm dự báo động đất dài hạn theo quy luật hoạt động tiền chấn. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2003 Jun. 13 [cited 2022 Aug. 11];25(3):193-200. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11727