1.
Văn PTK, Vượng BT. Chất lượng nước ở Bắc Bình dựa trên các kết quả phân tích hóa học và vi sinh. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2024 Mar. 1];28(4):484-97. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11698