1.
An L Đức, Anh LH. Đặc điểm địa hình Karst nhiệt đới Vịnh Hạ Long. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2021 Dec. 1];28(3):368-75. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11686