1.
Dương TV. Các dị thường hơi thủy ngân trong đất và tính hoạt động của đới đứt gãy Tân kiến tạo vùng Cao Bằng. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Mar. 8 [cited 2024 Mar. 1];28(2):150-4. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11655