1.
Sơn VT, Hùng LV, Lan HT. Ảnh hưởng của dòng điện ngược xích đạo lên biến thiên từ của thành phần thẳng đứng z trên lãnh thổ Việt Nam và sự liên quan tới tầng điện ly. Sci. Earth [Internet]. 2007 May 13 [cited 2022 Dec. 1];29(3):201-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11529