1.
Lân PH, Cường Đào C. Xác định độ cao đỉnh Fansipan theo số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và địa hình. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2007 May 13 [cited 2022 May 21];29(1):83-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11513