1.
Sơn LT, Dũng NQ, Cường NQ, Hùng NT. Vi phân vùng động đất thành phố Điện Biên. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2007 May 13 [cited 2022 Jan. 26];29(1):68-82. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11512