1.
Tân MT, Trịnh PT. Nghiên cứu biến động bờ biển Thừa Thiên - Huế bằng viễn thám. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2007 May 13 [cited 2022 May 20];29(1):18-29. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11506