1.
Phương TH, Khôi NN. Kết quả nghiên cứu bổ sung về hệ tầng Đồ Sơn tại bán đảo Đồ Sơn, Hải Phòng. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2007 May 13 [cited 2022 Jun. 25];29(1):1-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11504