1.
Trịnh PT. Trả lời bài "về vấn đề nâng Tân Kiến tạo và san bằng địa hình dãy núi Con Voi. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2004 Sep. 30 [cited 2023 Jun. 8];26(3):287-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11490