1.
Toán NV, Bảng LK. Chỉ tiêu "nhiệt lượng giới hạn" và sự lựa chọn mục đích khai thác mỏ than bùn. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2004 Jul. 13 [cited 2024 May 19];26(2):188-90. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11477