1.
Vũ N Đức, Sơn NH. Tác động của khí hậu đến du lịch sinh thái ở Thừa - Thiên Huế. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2004 Jul. 13 [cited 2022 Jan. 27];26(2):181-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11476