1.
Khôi NN. Nghiên cứu bản chất màu của Ruby, Saphia trong các mỏ đá quý Việt Nam và công nghệ xử lý nhiệt. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2004 Jul. 13 [cited 2022 Jan. 26];26(2):162-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11474